Donacija sredstava funkcioniše prema crowdfunding modelu finansiranja

Slider
crowdfunding

Crowdfunding model finansiranja

Crowdfunding model podrazumeva takav oblik modela koji traži „gomilu“ ljudi da finansiraju ciljani projekat (humanitarnu akciju). Humanitarna akcija je vremenski ograničena i ima definisan finansijski cilj. Predstavlja model čija je svrha da privuče što više ljudi koji će donirati po malo i tako doprineti opštem cilju.

crowdfunding

Nagrade

Crowdfunding model baziran na humanitarnim donacijama traži ljude dobre volje da svojom malom donacijom pruže potrebnu pomoć.Donator zauzvrat može biti nagrađen. Nagrade mogu biti moralnog karaktera (ime donatora objavljeno na sajtu, zahvalnica, medijska pažnja), materijalnog karaktera ( majice, čaše, razne druge nagrade u znak zahvalnosti).

crowdfunding

Vizija

Naša vizija se zasniva upravo na ovom modelu. Portal u saradnji sa drugim humanitarnim organizacijama objavljuje akciju i putem društvenih medija ima za cilj da angažuje što veći broj ljudi da se priključe akciji. Sve informacije o akciji će biti objavljene na portalu..

crowdfunding

Transparentnost

Akcenat je na transparentnosti svih informacija koje se odnose na to koliko novca je prikupljeno i kome je novac namenjen, kao i objavu liste sa imenima svih ljudi dobre volje koji su pomogli akciju